İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca Rektörlüğümüze bağlı olarak 12.07.2015 tarihinde 29414 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kurulmuştur.

Son Güncelleme: 2018-04-09 08:59:02

Duyurular RSS

  • Duyuru Yok
               

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018