ZEMİN MEKANİĞİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ
    
Sıra
No
Analiz AdıAnaliz metodu standardı Ücret
TL / ADET
1Tabii su muhtevası tayini (en az 2 numune)TS 1900-1100
2Dane yoğunluğu tayini (piknometre deneyi)TS 1900-1200
3Porozite -birim hacim ağırlığı (tabii veya kuru)TS 1900-1200
4Atterberg limitleri (likit limit, plastik limit, plastiklik indeksi tayini)TS 1900-1250
5Rötre limiti(büzülme limiti)TS 1900-1225
6Zemin kuru birim ağırlığının yerinde saptanması(Kum metodu)TS 1900-1200
7Elek analizi(Yıkamalı)TS 1900-1250
8Elek analizi(Kuru)TS 1900-1250
9Hidrometre deneyiTS 1900-1250
10Laboratuvar deneylerine göre Zemin SınıflamasıTS 1500180
11Serbest basınç deneyi(Tek eksenli deneyi)TS 1900-2300
 Direk kesme deneyi  
12Konsolidasyonsuz drenajsız(UU)TS 1900-2500
13Konsolidasyonlu-drenajsız(CU) 600
14Konsolidasyonlu-drenajlı(CD) 600
 Üç eksenli deneyleri  
15Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU)TS 1900-2700
16Konsolidasyonlu Drenajsız (CU)BS 13771000
 Kompaksiyon deneyleriTS 1900-2 
17Standart proktor 500
18Modifiye proktor 750
19CBR 750
20Konsolidasyon deneyiTS 1900-2600
21Zeminlerde şişme basıncı tayiniTS 1900-2600
22Zeminlerde şişme yüzdesi tayiniTS 1900-2600
 Permeabilite deneyi  
23Düşen seviyeli permeabilite deneyiTS1900-2550
24Sabit seviyeli permeabilite deneyiASTMD 2434400
25Zeminde organik madde tayini (kimyasal metod) 400
 Açılmış muayene çukurundan numune alma  
26Örselenmiş numune alma 300
27Örselenmemiş numune alma 300
28Arazide gözle muayene (1 adet araştırma çukur için) 500
29Zemin emniyet gerilmesi raporu: Bu listedeki deney ücretlerine, işin kapsamına göre tespit edilecek rapor ücretinin ilave edilmesi ile belirlenir.  
YAPI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
    
Sıra
No
Analiz AdıAnaliz Numunesi Ücret
TL / ADET
1AGREGA DENEYLERİElek analizleri500
2Agrega özgül ağırlığının bulunması500
3Agrega su muhtevasının bulunması250
4Agregada boşluk yüzdesinin bulunması200
5Los Angeles deneyi ile agregada aşınma kaybının bulunması1000
6Tabii don deneyi ile agregada don kaybının bulunması1500
7TAŞ DENEYLERİHazır Numune ile taşın basınç dayanımının bulunması (1 numune). (6 numuneye kadar 6 numune ücreti alınır)200
8Laboratuvarda hazırlanan numune ile taşın basınç dayanımının bulunması200
9Hazır Numune ile taşın eğilme dayanımının bulunması (1 numune). (6 numuneye kadar 6 numune ücreti alınır)200
10Laboratuvarda hazırlanan numune ile taşın eğilme dayanımının bulunması (1 numune). (6 numuneye kadar 6 numune ücreti alınır)175
11Taşta özgül ağırlığın bulunması250
12Tabii don deneyi (25 defa)1750
13Taşta don sonu basınç dayanımının bulunması (1 numune için)120
14Los Angeles Deneyi ile taşta aşınma kaybının bulunması1000
15Birim ağırlık250
16Su emme (2 numune için)250
17Görünen porozite200
18Taşta elastisite modülünün bulunması800
19ÇİMENTO DENEYLERİÇimentoda kıvam deneyi (Vicat aleti ile)250
20Çimentoda priz başlama ve bitirme sürelerinin tayini250
21Çimentoda Le Chatelier şişme deneyi250
22Çimentoda çekme dayanımının bulunması (Numune hazırlama, 7 ve 28 günlük)700
23Çimentoda basınç dayanımının bulunması (Prizma numune hazırlama 7 ve 28 günlük)700
24BETON DENEYLERİBeton karışım hesabı10000
25Beton karışım deneyi (istenen bir dozajda 6 adet küp veya silindir numuneyle bir seri için basınç dayanımı ve diğer işler dâhil)5000
26Taze betonun birim ağırlığının bulunması (3 numuneye kadar 3 numune ücreti alınır)300
27Sertleşmiş betonun birim ağırlığının bulunması (1 numune) (3 numuneye kadar 3 numune ücreti alınır)250
28Taze betondan numune alma (1 kalıp için şehir içi)1200
29Taze betonda hava boşluk yüzdesinin bulunması300
30Taze beton kıvamının çökme deneyi ile bulunması600
31Beton küp basınç dayanımının bulunması (1 numune )(6 numuneye kadar 6 numune ücreti alınır)200
32Betonda silindir basınç dayanımı (1 numune )(6 numuneye kadar 6 numune ücreti alınır)200
33Betonda yarma yolu ile çekme dayanımının bulunması (Bir silindir için)250
34Beton kirişin eğilme dayanımının bulunması (1 numune için l0x10x50 cm. hazır kiriş)250
35Betonda basınç dayanımının beton tabancası ile bulunması
(1 mesai günü içinde gidilen yerde inşaat mahallinde inceleme)
2000
36Betondan karot alma (Numune hazırlama ve basınç dayanım testi dâhil, 1cm'si)100
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ
   
TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ
 Yeni Proje veya Mevcut Yapılar için Onarım ve Güçlendirme Projesi Hazırlama Desteği 
1Konut Türü Yapılar5000 TL +5 TL/m2
2Tek Katlı Sanayi Yapıları5001 TL +5 TL/m2
 Özel Yapılar 
 Silo ve baca benzeri yapılar. 
3Orta yükseklikli10000 TL
4Yüksek15000 TL
 Köprüler 
5Orta açıklıklı10000 TL
6Büyük açıklıklı15000 TL
 NOT:  Projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret yukarıda belirtilen miktarın %20’u kadardır. 
7Proje Uygulama Desteği5000 TL/Ay
 NOT: Yukarıdaki ücretler öğretim üyesinin inşaat alanını ayda en fazla 4 (dört) kez ziyaret etmesinin karşılığıdır. Ekstra her gidiş için yukarıdaki ücretin dörtte biri kadar ücret alınır. 
8Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması ve Zemin Mekaniği Uygulamalarında Destek Verilmesi5000 TL
9Zemin Etüd Raporu Hazırlama Desteği5000 TL
 8000 TL’den az olmamak kaydıyla raporun hazırlanması için yapılan deneylerin İnşaat Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye fiyat listesinde verilen ücretlerin toplamının %50’si rapor ücreti olarak alınır. 
10Zemin Mekaniği Uygulama Desteği8000 TL/Ay
 NOT: Yukarıdaki ücretler öğretim üyesinin inşaat alanını ayda en fazla 4 (dört) kez ziyaret etmesinin karşılığıdır. Ekstra her gidiş için yukarıdaki ücretin dörtte biri kadar ücret alınır. 
11Yapı ile ilgili gözleme dayalı görüş bildirilmesi (Raporsuz)1500 TL/Ay
PROJE KONTROL VE ONAY HİZMETLERİ
12Konut türü yapılar5000 TL
+5 TL/m2
13Tek Katlı Sanayi Yapıları5000 TL
+5 TL/ m2
 Özel Yapılar 
 Silo ve baca benzeri yapılar. 
14Orta yükseklikli11250 TL
15Yüksek18750 TL
 Köprüler 
16Orta açıklıklı11250 TL
17Büyük açıklıklı18750 TL
 Zemin Etüt Raporlarının Kontrol ve Onayı 
18Arazi çalışmaları 10 sondaja kadar olan projeler5000 TL
19Arazi çalışmaları 11–20 sondaja kadar olan projeler8000 TL
20Arazi çalışmaları 21 ve üzeri sondaja kadar olan projeler10000 TL
 NOT:  Projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret yukarıda belirtilen miktarın %10’u kadardır 
Temel Mühendisliği Uygulama Projelerinin Onayı
21Her bir proje (iksa, zemin güçlendirme, kazık temel vb.) için onay ücreti4000 TL
YAPILAR İÇİN TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA HİZMETLERİ
 Yapının Mevcut Durumu Hakkında, Gözlem ve Basit Ölçümlere Dayanılarak Hazırlanan Teknik Raporlar 
22Konut Türü Yapılar4000 TL
23Tek Katlı Sanayi Yapıları5000 TL
24Özel Yapılar6000 TL
25Yapının Yeniden Analizini Gerektiren Teknik Raporlar (Deneyler Hariç)2000 TL/Gün
MEVCUT KONUT TÜRÜ YAPILARDA DEPREME DAYANIKLILIK DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLAMA HİZMETLERİ
 Mevcut Yapının Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi 
26İnşaat alanı 0–1000 m2 olan yapılar10000 TL
27İnşaat alanı 1000 m2’den büyük olan yapılar30 TL/m2
 Mevcut Yapılar İçin Güçlendirme Projesi Hazırlanması 
28İnşaat alanı 0–1000 m2 olan yapılar8000 TL
29İnşaat alanı 1000 m2’den büyük olan yapılar10 TL/m2
 NOT: Çalışmada sondajlı zemin etüdü ihtiyacı bulunması halinde, zemin etüdü ayrıca ücretlendirilecektir. 
MEVCUT SANAYİ YAPILARINDA DEPREME DAYANIKLILIK DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLAMA HİZMETLERİ
30Mevcut Yapının Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi50 TL/m2
 Mevcut Yapılar İçin Güçlendirme Projesi Hazırlanması 
31Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi bölümümüzce yapılan yapılar için50 TL/m2
32Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi bölümümüzce yapılmayan yapılar için50 TL/m2
 NOT: Çalışmada sondajlı zemin etüdü ihtiyacı bulunması halinde, zemin etüdü ayrıca ücretlendirilecektir. 
MEVCUT ÖZEL YAPILARDA DEPREME DAYANIKLILIK DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLAMA HİZMETLERİ
 Mevcut Yapının Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi 
 Silo ve baca benzeri yapılar. 
33Orta yükseklikli25000 TL
34Yüksek35000 TL
 Köprüler 
35Orta açıklıklı25000 TL
36Büyük açıklıklı35000 TL
 Mevcut Yapılar İçin Güçlendirme Projesi Hazırlanması 
37Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi bölümümüzce yapılan yapılar için(26.1) de belirlenen değerlendirme ücretinin yarısı kadardır.
38Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi bölümümüzce yapılmayan yapılar için(26.1) de belirlenen değerlendirme ücretinin 1.5 katıdır
 NOT: Çalışmada sondajlı zemin etüdü ihtiyacı bulunması halinde, zemin etüdü ayrıca ücretlendirilecektir. 
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİT ÇALIŞMALARI
 Betonarme Yapılar 
39İnşaat alanı 0–1000m2 olan yapılar8000
40İnşaat alanı 1000 m2’den büyük olan yapılar10 TL/m2
 Yığma Yapılar 
41İnşaat alanı 0–1000m2 olan yapılar6000
42İnşaat alanı 1000 m2’den büyük olan yapılar6 TL/m2
 NOT: Çalışmada sondajlı zemin etüdü ihtiyacı bulunması halinde, zemin etüdü ayrıca ücretlendirilecektir. 
YAPI LABORATUVARINDAKİ EĞİLME TEST ÇERÇEVESİ İLE DENEYLER
43Bu listede tanımlanmamış, özel deney seti gerektiren her bir deney için1500 TL
DİĞER HİZMETLER 
44Bu listede tanımlanmamış işler için niteliğine göre özel fiyat belirlenecektir. 
Son Güncelleme: 2018-08-27 08:57:55
                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019