ENSTRUMENTAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ
    
Sıra
No
Analiz AdıAnaliz Numunesi Ücret
TL / ADET
1GC-GC/MS Analizleri
Gaz Kromatografi 
GC-FID Analizleri
Kalitatif Analiz/Numune80
Kantitatif Analiz/Numune90
GC-MS Analizleri
Head-Space Kalitatif Analiz/Numune90
Head-Space Kantitatif Analiz/Numune100
SPME Fiber Kalitatif/Numune90
SPME Fiber Kantitatif/Numune100
Liquid Kalitatif/Numune90
Liquid Kantitatif/Numune100
Numune Hazırlama-Ekstraksiyon/Numune40
2*HPLC Analizleri
Sıvı Kromatografi 
Kalitatif Analiz/Numune100
Kantitatif Analiz/Numune120
Gıdalarda Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Tayini (Ekstraksiyon + Analiz)/Numune150
3ICP-OES Analizleri
(İndüktif Eşleşmiş Plazma/Optik Emisyon Spektrometresi)
1-10 Element/Numune90
10-20 Element/Numune110
Hidrür Sistem (Herbir element için)120
Mikrodalga Sistemi Kullanımı/Numune50
4AAS Analizleri
Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metotları İle Mn, Cu, Zn, Fe, As, Hg, Cd, Se, Be, Li, Ti, Ba, Sr, TI, Pb, Sn, Ca, Co, Ni, Cr, Mg, Mn, Ni, Al, Au Tayini
ALEVLİ ANALİZ 
1-5 Element/Numune80
6-20 Element/Numune100
GRAFİT FIRIN İLE ANALİZ
1-5 Element/Numune100
6-20 Element/Numune120
HİDRÜR  SİSTEMİ İLE ANALİZ/Element120
    
5TGA/DTA Analizi
Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz 
Katı Numuneler/Numune80
6Mikrosertlik Ölçümü
(Vickers, Knoop Yöntemleri İle)
Katı Numuneler/Numune50
7Floresan Spektrometre AnaliziÇözelti Haline Geçebilen Tüm Numuneler50
8UV-Vis Analizi
Ultraviyole ve Görünür Işık Absorpsiyon Spektrometre 
Çözelti Haline Geçebilen Tüm Numuneler25
9FT-IR Analizi
Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi 
Katı ve Sıvı Numuneler30
10Trinoküler Araştırma Mikroskobu1 Saat Kullanım30
11Polarimetre AnaliziNumune Başına40
12Refraktometre AnaliziNumune Başına30
13Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı KullanımıÇalışma/Numune30
14Kimyasal Oksijen İhtiyacı ÖlçümüNumune Başına60

   
*Standart bedelleri analiz ücretine dahil değildir. Talep eden araştırmacı tarafından temin edilmelidir.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Test/Analiz fiyatları üzerinden Kilis 7 Aralık Üniversitesi mensuplarına %50, diğer üniversitelere ve kamu kuruluşlarına %30 indirim uygulanmaktadır.
Son Güncelleme: 2018-09-17 11:23:38
                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019