İTAMER Bünyesinde Yürütülmüş Çalışmalardan Alınan Patentler

İTAMER Bünyesinde Yürütülmüş Çalışmalardan Alınan Patentler

1- Patent ve Buluş Sahibi: Ahmet ÇAKIR, Evrim BARAN AYDIN, “Kardanolleri içeren bir sıvı ile ilaç ham maddesi şikimik (shikimic) asitin yeni tarımsal atık bir kaynaktan elde edilmesi”.

 


 

                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022