İTAMER Bünyesinde Yürütülmüş/Yürütülen Projeler

İTAMER Bünyesinde Yürütülmüş/Yürütülen Projeler

Biber ve zeytinyağında tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması, Yürütücü: YARALI KARAKAN FAİKA, 2019-Devam ediyor (ULUSAL- İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı (Proje no: TRC1/19/TARIM-1/0023))

Kilis Yağlık Zeytininden Yüksek Kaliteli Sıvı ve Köpük Sabunun Üretimi ve Endüstriyel Prototipinin Geliştirilmesi: Standart Kalite ve Antibakteriyel Aktivite Testleri (Yürütücü: Evrim BARAN AYDIN) Tamamlandı- 28/12/2021 (ULUSAL- BAP)

Kilis ili ve çevresinde yetiştirilen farklı soğan (Allium cepa L.)genotiplerinin haploidiye yatkınlığının gynogenezis yoluyla belirlenmesi, Yürütücü: YARALI KARAKAN FAİKA,  24/05/2017 - 06/08/2019 (ULUSAL- BAP)

Düşük sıcaklık uygulamalarının farklı soğan (Allium cepa L.) genotiplerinde haploid embriyo verimine etkisi, Yürütücü: YARALI KARAKAN FAİKA, 19/02/2018 - 06/08/2019 (ULUSAL- BAP)

Ergene Havzası ve Gaziantepteki (Atık Sularının Etkisinde Olan) Kimyasal Kirleticilerin Etkisi ve Bunların Arasındaki İlişkiler, 1001 TÜBİTAK  araştırma projesi (Proje no: 215O538), Yürütücü: Halim AVCI, 15/04/2016-15/10/2018 (ULUSAL-TÜBİTAK)

Menengiç (Pistacia terebinthus L.) meyvelerinin dış kabuklarından elde edilen ekstre ve saf metabolitlerin α-glukosidaz, α-amilaz, asetilkolin esteraz ve butilkolin esteraz enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması, Yürütücü: Ahmet ÇAKIR, 2018-Devam ediyor (ULUSAL-BAP)

Antepfıstığı (Pistacia vera) meyve sap ve yumuşak dış kabuk sekonder metabolitlerin izolasyonu, karakterizasyonu ve enzim inhibisyonu aktivitelerinin araştırılması, 3001 TÜBİTAK  araştırma projesi (Proje no: 217Z216),  Yürütücü: Ahmet ÇAKIR, 2018-Devam ediyor (ULUSAL-TÜBİTAK)

Sentezlenecek olan Sülfonamid Türevlerinin, Farklı Kaynaklardan Saflaştırılacak Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Yürütücü: Elif Akın KAZANCIOĞLU, , 04/12/2018 - 04/12/2019 (ULUSAL- BAP)

Yeni geliştirilen indol sentez yöntemi ile çeşitli pozisyonlarından türevlendirilmeye açık potansiyel biyoaktif indol bileşiklerinin sentezi, TÜBİTAK  araştırma projesi (Proje no: 118Z447), Yürütücü: Mustafa KAZANCIOĞLU, 2018-Devam ediyor (ULUSAL-TÜBİTAK)

Simvastatin’in in vitro insan periferal lenfositlerinde genotoksik etkisi , Yürütücü: Rima ÇELİK MISIRLI, 2018-2019 (ULUSAL-BAP)

İnsan Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Anti-Aritmik İlaçların Etkilerinin Belirlenmesi ve İnhibison Mekanizmalarının Aydınlatılması, Yürütücü: Muhammet KARAMAN, 2020-Devam ediyor (ULUSAL-BAP)

Yeni Naftilamit Türevi Bileşiklerin İnsan Eritrositinden İzole Edilen Gultatyon Redüktaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yürütücü: Muhammet KARAMAN, 2017-2019 (ULUSAL-BAP)

Kum Kil Karışımı Zeminlerin Dayanım Parametrelerinin Serbest Basınç Deneyleri İle İncelenmesi, Yürütücü: Eyyüb KARAKAN, 2018-2019(ULUSAL-BAP)

CuO Nanotüp ve TiO2 kaplı CuO Nanotüp Elektrotların Elektrokatalitik ve Fotoelektrokatalitik Hidrojen üretimindeki Etkinliğinin İncelenmesi, Yürütücü: Evrim BARAN AYDIN, 2018-2019(ULUSAL-BAP)

Akciğer ve Beyin Glioma Kanser Hücre Hatlarında Clinopodium serpyllifolium subsp. serpyllifolium Özütlerinin Apoptoz ve Nekroz Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Yürütücü: Sevgi GEZİCİ, 2019 – Devam ediyor (ULUSAL- BAP)

Bazı Astragalus Türlerinin Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi, Hazırlanan Ekstrelerinin Sağlıklı ve Kanserli Hücre Hatları Üzerinde In vitro Antitümoral, Antiapoptotik, Antioksidant ve Genotoksik Kapasitelerinin Araştırılması, Yürütücü: Sevgi GEZİCİ, 2018-2019 (ULUSAL- BAP)

Bongardia chrysogonum L. Yumrusundan Hazırlanan Ekstrelerin Sağlıklı ve Kanserli İnsan Hücre Hatları Üzerinde in vitro Potansiyel Antikanser, Antiapoptotik, Antioksidant Kapasitelerinin ve Nöroprotektif Özelliklerinin Araştırılması, Yürütücü: Sevgi GEZİCİ, 2018-2019 (ULUSAL- BAP)

‘Development of inducers of anti-viral host factors based on Turkish medicinal plants and synthetic compounds’, Japan Society for Promotion of Science (JSPS) Open Partnership Joint Research Project, Yürütücü:  Sevgi GEZİCİ, 2018-2019 (Uluslararası Destekli proje)

p-Vanilinin Yeni Schiff Bazları ve Alkaloit Türevlerinin Nöroprotektif, Antidepresan ve Antioksidan Potansiyellerinin Belirlenmesi, Yürütücü: Ahmet ÇAKIR, 2020-Devam ediyor (ULUSAL-BAP)

 

                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022