TÜBİTAK 2218 Pojesi İTAMER Birimimizde Yürütülmekte

TÜBİTAK 2218 Pojesi İTAMER Birimimizde Yürütülmekte

Dr. Öğr. Üyesi Evrim BARAN AYDIN’ın Danışmanlığını Üstlendiği Projesi TÜBİTAK'tan Destek Aldı.

 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim BARAN AYDIN’ın Danışmanlığını üstlendiği proje yürütücüsü Dr. Sevgi ATEŞ’in olduğu 118C531 Proje Numaralı “Nano Boyutlu Metal-Diborür (TiB2 Ve MgB2) Temelli Elektrokatalizörlerin Sentezi: Karbon Nanofiber ve Grafen Katkılı PLA-Metal-Diborür Kompozitlerle 3D Yazıcıdan Üretilen Elektrotların Hidrojen Üretimindeki Etkinliğinin İncelenmesi” konulu araştırma projesi, TÜBİTAK 2218 Doktora sonrası araştırmacı projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. 24 ay sürecek olan proje, Üniversitemize bağlı İTAMER Kimya Laboratuvarında gerçekleştirilecek ve bu süre içerisinde planlanan bu çalışma ile; daha önce literatürde alışagelmiş elektrokatalizörler üretimi yerine 3D yazıcı uygulaması kullanılarak verim gücü yüksek elektokatalizörlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle bu çalışma sonucunda daha önceki üretim tekniklerinden farklı olarak oluşturulacak elektrokatalizörlerin hidrojen enerji eldesi için çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere uygulama alanlarına kazandırılması beklenmektedir.

 

                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022