Yapılan yayınlar

AKADEMİK PERSONELİN DİKKATİNE

 

Araştırma merkezimiz laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen bulgulara ilişkin yapılan herhangi bildiri, özgün araştırma makalesi ya da bilimsel derlemelerde Araştırma Merkezimizin ek bir iletişim adresi olarak yazılması araştırma merkezimizin tanınırlığı ve işlevselliğinin geliştirilmesi bağlamında önem taşımaktadır. İletişim adreslerinin aşağıda verilen örneklerdeki gibi verilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir.

 

Araştırma merkezimizin ek iletişim adresi olarak verilmediği durumlarda ise çalışmanın merkezimizde yürütüldüğü ve laboratuvar imkânlarından yararlanıldığı mutlaka belirtilmelidir.

 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

 

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA MİKRO ÖĞRETİM

YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Metin AÇIKYILDIZ1,2

1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi ABD, Kilis, Türkiye

2 İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER), Kilis, Türkiye

 

 

 

 

 

THE ADSORPTION KINETICS OF THE CATIONIC DYE, METHYLENE BLUE ONTO CLAY

Metin ACIKYILDIZ1,2

1Department of Chemistry, Faculty of Science and Art, Kilis 7 Aralık University, Kilis, Turkey

2Advanced Technology Application and Research Center (ATARC), Kilis, Turkey

 

                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019